La fonamentació profunda del projecte residencial a Sabadell està gairebé enllestidaLa fundamentación profunda del proyecto residencial a Sabadell está casi terminadaAlmost finished foundations of the residential building in Sabadell

construccio habitatges sabadell garcia riera

Avancen a bon ritme les feines de fonamentació profunda de la promoció de 34 habitatges que GARCIA RIERA està executant a Sabadell per a l’INCASOL.

 

Aquestes obres formen part del programa de lloguer assequible promogut per l’INCASOL que pretén actuar en llocs de demanda contrastada on la població amb menys recursos té dificultats per accedir a l’habitatge, generar activitat en el sector de la construcció i dels professionals de l’arquitectura, promoure edificacions de qualitat arquitectònica, i construir edificacions d’alta eficiència energètica.

L’eficiència energètica és un dels factors que segueix la línia dels criteris de construcció sostenible de GARCIA RIERA.


Avanzan a buen ritmo los trabajos de fundamentación profunda de la promoción de 34 viviendas que GARCIA RIERA está ejecutando a Sabadell para el INCASOL.

 

Estas obras forman parte del programa de alquiler asequible promovido por el INCASOL que pretende actuar en lugares de demanda contrastada donde la población con menos recursos tiene dificultades para acceder a la vivienda, generar actividad en el sector de la construcción y de los profesionales de la arquitectura, promover edificaciones de calidad arquitectónica, y construir edificaciones de alta eficiencia energética.

La eficiencia energética es uno de los factores que sigue la línea de los criterios de construcción sostenible de GARCIA RIERA.

Recommended Posts