Noves obres a l’Hospital Joan XXIII de TarragonaNuevas obras en el Hospital Joan XXIII de Tarragona

Ja han finalitzat les obres del projecte d’adequació COVID-19 de la planta 8B a l’Hospital Joan XXIIII (Tarragona).

L’empresa constructora tarragonina ha acabat les obres d’adequació i millora de la planta 8a. de l’emblemàtic Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Aquestes obres, incloses en el projecte d’adequació COVID-19 de la planta 8b del citat hospital, les va adjudicar l’Institut Català de la Salut l’estiu del 2020 durant la pandèmia de la causada per la COVID-19, amb l’objectiu de millorar aquesta planta i posar-la al servei de la ciutadania el més aviat millor.

Garcia Riera hi ha esmerçat tota la seva experiència en construcció i l’equip humà més preparat.

Ya han finalizado las obras del proyecto de adecuación COVID-19 de la planta 8B en el Hospital Joan XXIIII (Tarragona).

La empresa constructora tarraconense ha terminado las obras de adecuación y mejora de la planta 8.ª del emblemático Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Estas obras, incluidas en el proyecto de adecuación COVID-19 de la planta 8b del citado hospital, las adjudicó el Instituto Catalán de la Salud el verano del 2020 durante la pandemia de la causada por la COVID-19, con el objetivo de mejorar esta planta y posarla al servicio de la ciudadanía lo más bien mejor.

Garcia Riera ha invertido toda su experiencia en construcción y el equipo humano más preparado.

Recommended Posts
Magatzem projecte ORION