GARCIA RIERA renova el conveni Premium amb la Cambra de TarragonaGARCIA RIERA renueva el convenio Premium con la Cambra de Tarragona

Garcia Riera cambra comerç tarragona

Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona,  i Xavier Garcia Perera, director general de GARCIA RIERA empresa constructora amb la presència del Daniel Martin, director gerent de l’ens han signat la renovació del conveni Premium.

Un acord pel qual GARCIA RIERA continuarà, i ara més que mai, fent costat a aquelles iniciatives que en matèria de dinamització econòmica, vertebració del territori i foment de la internacionalització de les empreses s’impulsen des de la Corporació tarragonina.

Amb els convenis Premium la institució que presideix Laura Roigé està creant tot un seguit de sinergies amb les principals empreses de les Comarques de Tarragona, o amb aquelles amb interessos al territori, i assolint d’aquesta manera el múscul necessari per seguir fent de la Cambra de Tarragona un proactiu referent de la societat civil en l’impuls de l’economia i al servei de l’emprenedoria.

Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, y Xavier Garcia Perera, director general de GARCIA RIERA Empresa Constructora con la presencia de Daniel Martin, director gerente de la Cambra Tarragona, han firmado la renovación del convenio Premium.

Un acuerdo por el cual GARCIA RIERA continuará, y ahora más que nunca, apoyando a aquellas iniciativas que en materia de dinamización económica, vertebración del territorio y fomento de la internacionalización de las empresas se impulsan desde la Corporación tarraconense.

Con los convenios Premium la institución que preside Laura Roigé está creando toda una serie de sinergias con las principales empresas de las Comarcas de Tarragona, o con aquellas con intereses en el territorio, y logrando de este modo el músculo necesario para seguir haciendo de la Cámara de Tarragona un proactivo referente de la sociedad civil en el impulso de la economía y al servicio del emprendimiento.

Recommended Posts
Garcia Riera Construim sostenibilitatGarcia Riera formacion plataforma elevadora