Garcia Riera orientada a la construcció sostenibleGarcia Riera orientada a la construcción sostenibleGarcia Riera focused on sustainable construction

post-dm-medi-ambient-garcia-riera-13

5 de juny, dia mundial del medi ambient i la sostenibilitat.

L’empresa GARCIA RIERA, una de les constructores més importants del Camp de Tarragona, ha fixat els objectius de futur en la campanya CONSTRUÏM SOSTENIBILITAT. L’impuls de la sostenibilitat en la construcció forma part de les línies principals d’actuació de GARCIA RIERA, que s’ha compromès amb dotze dels 17 ODS establerts per les Nacions Unides per tal de transformar el nostre món en un de millor de cara al 2030. La finalitat és conscienciar totes les persones que integren l’empresa, clients i proveïdors, cap a la necessitat de contribuir a reduir l’impacte mediambiental del nostre entorn. Per aquest motiu, Garcia Riera incorpora sistemes d‘aprofitament de residus, d’aigua, d’eficiència energètica i d’economia circular.

Amb seixanta anys de trajectòria al sector de la construcció i conscients de la importància de la sostenibilitat, integren l’economia circular en tota la seva cadena de valors. Estan compromesos amb la societat, el medi ambient, amb el futur. És per això que col·laboren amb els clients en concebre solucions més respectuoses amb el medi ambient i que s’adaptin a les necessitats humanes, per fer realitat il·lusions on el benestar, la comoditat i l’eficiència són la clau. Posen el seu granet de sorra en la conservació ambiental, sense deixar de banda el confort i la qualitat dels habitatges i edificacions.

GARCIA RIERA desenvolupa projectes en tota mena d’àrees d’activitat, des de la indústria i l’energia, passant per patrimoni històric, residencial, turisme i oci i obra social, a més de serveis de manteniment industrial en empreses destacades del territori.

L’empresa de Vila-seca està avalada per una llarga trajectòria d’èxits en treballs i projectes cada cop més sostenibles. Alguns exemples recents en són la rehabilitació del Celler Noucentista de Vila-seca, el projecte de connexió d’aigua residual a l’estació depuradora de la Pineda, el projecte d’ampliació de l’Institut Escola dels Pallaresosprojectes residencials a Tarragona, Mollet i Montornès del Vallès, la construcció del nou hotel Creek Valley i el magnífic Centre de Convencions ambdós projectes de PortAventura World, entre molts d’altres.

 

 

5 de junio, día mundial del medio ambiente y la sostenibilidad

La empresa GARCIA RIERA, una de las constructoras más importantes del Camp de Tarragona, ha fijado los objetivos de futuro en la campaña CONSTRUIMOS SOSTENIBILIDAD. El impulso de la sostenibilidad en la construcción forma parte de las líneas principales de actuación de GARCIA RIERA, que se ha comprometido con doce de los 17 ODS establecidos por las Naciones Unidas para transformar nuestro mundo en uno de mejor de cara al 2030. La finalidad es concienciar todas las personas que integran la empresa, clientes y proveedores, hacia la necesidad de contribuir a reducir el impacto medioambiental de nuestro entorno. Por este motivo, Garcia Riera incorpora sistemas de aprovechamiento de residuos, de agua, de eficiencia energética y de economía circular.

Con sesenta años de trayectoria al sector de la construcción y conscientes de la importancia de la sostenibilidad, integran la economía circular en toda su cadena de valores. Están comprometidos con la sociedad, el medio ambiente, con el futuro. Es por eso que colaboran con los clientes al concebir soluciones más respetuosas con el medio ambiente y que se adapten a las necesidades humanas, para hacer realidad ilusiones donde el bienestar, la comodidad y la eficiencia son la clave. Ponen su granito de arena en la conservación ambiental, sin dejar de banda el confort y la calidad de las viviendas y edificaciones.

GARCIA RIERA desarrolla proyectos en todo tipo de áreas de actividad, desde la industria y la energía, pasando por patrimonio histórico, residencial, turismo y ocio y obra social, además de servicios de mantenimiento industrial en empresas destacadas del territorio.

La empresa de Vila-seca está avalada por una larga trayectoria de éxitos en trabajos y proyectos cada vez más sostenibles. Algunos ejemplos recientes son la rehabilitación de la Bodega Noucentista de Vila-seca, el proyecto de conexión de agua residual a la estación depuradora de la Pineda, el proyecto de ampliación del Instituto Escuela de los Pallaresos, proyectos residenciales a Tarragona, Mollet y Montornès del Vallès, la construcción del nuevo hotel Creek Valley y el magnífico Centro de Convenciones ambos proyectos de PortAventura World, entre muchos otros.

Recommended Posts