Col·laboració a les Jornades de Prevenció organitzades per l’Institut Pere Martell de TarragonaColaboración a las Jornadas de Prevención organizadas por el Instituto Pere Martell de TarragonaCollaboration in the Prevention Conference organized by the Institut Pere Martell in Tarragona

grperemartell

GARCIA RIERA col·labora a les Jornades de Prevenció organitzades per l’Institut Pere Martell de Tarragona en el Marc del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball

Ahir dia 28 d’abril, en el marc del dia mundial de la seguretat i salut en el treball l’empresa, GARCIA RIERA va col·laborar a les jornades de prevenció de l’Institut Pere Martell de Tarragona.

La finalitat d’aquesta ponència és acostar la realitat de la gestió de la seguretat i salut en el treball del sector de la construcció als alumnes del cicle formatiu de grau superior en prevenció de riscos professionals DUAL.

GARCIA RIERA colabora a las Jornadas de Prevención organizadas por el Instituto Pere Martell de Tarragona en el Marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Ayer día 28 de abril, en el marco del día mundial de la seguridad y salud en el trabajo la empresa, GARCIA RIERA colaboró a las jornadas de prevención del Instituto Pere Martell de Tarragona.

La finalidad de esta ponencia es acercar la realidad de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo del sector de la construcción a los alumnos del ciclo formativo de grado superior en prevención de riesgos profesionales DUAL.

Recommended Posts
terquimsa port tarragona garcia rieraproyecto residencial metrovacesa montornes del valles garcia riera